Grau superior

Grau superior

Formació dirigida a l’alumnat que necessiti reforçar i consolidar els conceptes treballats en aquest nivell: harmonia avançada, anàlisi musical, contrapunt o teoria musical.