Classes d’instrument

Classes d’instrument

Les classes d’instrument a l’Escola de Música Segura són sempre individuals. Tanmateix, el professorat, d’acord amb el nivell de l’alumne i tenint en consideració la seva disponibilitat, pot programar sessions col·lectives fora de l’horari lectiu. Aquests són els instruments que es poden cursar a l’Escola:

 • Piano
 • Guitarra
 • Violí
 • Viola
 • Violoncel
 • Clarinet
 • Saxòfon
 • Flauta travessera
 • Bateria
 • Baix
 • Guitarra elèctrica
 • Cant modern
 • Cant clàssic

 

En el cas que es vulgui treballar un altre instrument, l’Escola ofereix la possibilitat d’adaptar-se a les necessitats de l’alumne.

Al llarg de l’any (Nadal i final de curs) es fan dos concerts on els alumnes presenten algunes  peces del repertori treballat durant el curs.